Byggeriet

POSTBYEN BLIVER BYGGET I TRE ETAPER FRA 2015 TIL 2028

EN ÅBEN OG
ATTRAKTIV BYDEL

Lundgaard & Tranberg har udviklet den samlede plan for det nye bykvarter samt Postbyens bygningsdesign og arkitektur.

Ambitionen har været at omdanne det tidligere lukkede område i København til et åbent og attraktivt bykvarter af international standard, som både danske og internationale virksomheder, beboere, københavnere og turister vil efterstræbe. Fokus er rettet mod at bringe den omkringliggende by med ind i Postbyen for at skabe en inviterende og fuldt ud integreret ny bydel i København. Det nye bykvarters bygningsstruktur er således udviklet med en tyngde og en infrastruktur, som naturligt vil få området til at smelte sammen med indre bys gamle bydel.

Med en videreførelse af byens akser og væsentlige veje ind i hjertet af det nye bykvarter forbindes den eksisterende by og det nye bykvarter. De to akser, der løber ad Stoltenbergsgade og Hambrosgade, fortsættes derfor ind mellem Danske Banks nye hovedsæde som brede trapper, der ender i et højtliggende byrum. Dette samler Postbyen med udsigt over baneterrænet, hvor en ny promenade vil forbinde Hovedbanegården og Tietgensbroen til Carsten Niebuhrs Gade og havnefronten ved Kalvebod Brygge.

EN BYDEL DER
RÆKKER FREM
I TIDEN

EN BYDEL DER RÆKKER
FREM I TIDEN

Samfundsansvar og bæredygtighed
Samfundsansvar og bæredygtighed er et centralt element i udviklingen af Postbyen.
Fra projektets start har der været defineret målsætninger for bydelens samfundsansvar og bæredygtighed.

En simpel mission om at sætte menneskelige behov og ønsker ind i kernen af udviklingen af en ny bydel, samtidig med at reducere mulig CO2 udledning i den fremtidige drift og i bydelens livscyklus.

Langtidsholdbar byudvikling
Vi lever i en tid med enorme forandringer og med en bevidsthed om, at alt det vi bygger, designer og forbruger vil give genlyd nu og i fremtiden. Intentionen er at skabe en bebyggelse og et bykvarter, der rækker frem i tiden og giver en københavnsk fortolkning af det moderne bolig- og kontorbyggeri i sammenhæng med en langtidsholdbar byudvikling.

Vi bygger en bydel til hele København til mere af det gode i livet, fællesskab, pauser og et aktivt liv. Vi hylder initiativet og tager vores ansvar. En simpel mission om at sætte menneskelige behov og ønsker ind i kernen af udviklingen af en ny bydel, samtidig med at vi sikrer mindst mulig CO2 udledning i den fremtidige drift og i bydelens livscyklus.

Lys, lyd og luft
The Health Club og det gode, sunde liv

Mangfoldighed og fællesskaber
Funktionsblandet bydel
Blandede boligformer

Bilfri bydel
Trygt bymiljø
Mindre luft- og støjforurening

Samarbejde og partnerskaber

Et moderne bidrag til
Københavns Skyline

Certificeringer

Alle Postbyens bygninger opføres med LEED- og DGNB-certificeringer. Med LEED- og DGNB-certificering arbejdes der med en holistisk tilgang til bæredygtighed, hvor både miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter for bæredygtighed er vægtet højt i udviklingen af den nye bydel. Derudover er fokus på at nedbringe udledningen af CO2 i den fremtidige drift og i bydelens livscyklus.

BYGGEPLADS TIMELAPSE

Postbyen er et nyt og moderne bidrag til Københavns skyline og byens tårne.