Nu starter nedrivningen

Arbejdet med at rive gamle bygninger ned på Postgrunden går nu i gang. Nedrivningsarbejdet forventes at tage indtil september 2018. Herefter skal der graves ca. 30.000 m2 ud til byggeriet. Det er Per Aarsleff A/S der skal etablere den såkaldte byggegrube i forlængelse af den miljøsanering, der allerede er i gang.

Arbejdet med byggegruben består bl.a. af at etablere spunsvægge, grave ud og omlægge en 100 år gammel kloak på området. Det er forventningen, at arbejdet med byggegruben vil blive afsluttet i sommeren 2019, hvor den nye kloak også forventes at blive sat i drift.

Tilføjet den 15. januar 2018.