Lokalplan 'Postgrunden' sendes nu i høring

Med stemmerne 41 for og 11 imod har Københavns Borgerrepræsentation besluttet at sende lokalplanen for Postgrunden i offentlig høring i otte uger.


Teknik- og Miljøforvaltningen står for høringsfasen og indkalder desuden til borgermøde.

Tilføjet den 30. april 2017.