375.000 tons jord er nu gravet ud

Det seneste år har der været fuld kraft på gravemaskinerne på Postgrunden. Efter nedrivningen af den gamle postterminal, startede udgravningen til områdets fremtidige bygninger. Nu, efter ca. 1 år, er udgravningen afsluttet og i alt er 375.000 tons jord gravet ud og kørt bort. 

I løbet af udgravningen har de vist sig, at der var væsentligt mindre jordmængder, der var forurenet end først antaget. Man forventede således, at ca. en tredjedel af jorden ville være forurenet, men det viste sig, at tallet kun var under 10 pct. 

Undervejs i udgravningen har arkæologer fra Københavns Bymuseum desuden været på besøg på byggegrunden for at identificere eventuelle arkæologiske genstande. De fandt dog kun enkelte pæle fra et formodet værksted, som blev overbragt til museet. 

Tilføjet d.