2.600 pæle i jorden

Funderingsarbejdet under de kommende bygninger mod Bernstorffsgade startede i marts måned, hvor den første betonpæl blev rammet tæt ved den gamle centralpostbygning (se foto). Arbejdet med pæle har derefter bevæget sig langs Bernstorffsgade i retning mod Carsten Niebuhrs Gade.


Der bliver brugt tre forskellige slags pæle i funderingsarbejdet: 

  1. Rammede betonpæle
    De kvadratiske, rammede pæle er 30 cm x 30 cm og 9 m lange.
  2. Borede betonpæle
    De runde, borede betonpæle varierer i størrelsen, men hovedparten er ca. 1,2 m i diameter og ca. 10-15 m lange.
  3. Borede stålpæle
    De runde, borede stålpæle er ca. 18 cm i diameter og ca. 13-18 meter lange.

I alt 2.600 rammede og borede beton- og stålpæle skal danne fundamentet under de to kommende bygninger mod Bernstorffsgade og hele arbejdet med pæle forventes at være afsluttet i slutningen af september måned.