København får et helt nyt bykvarter

Det centrale København får et helt nyt kvarter – med byliv, business og boliger.


Vi kalder lige nu området for Postbyen. Københavns Hovedbanegård er vores nabo, og vi udvikler området og binder byen og vandet sammen i en ny grøn forbindelse af cykelstrøg, åbne pladser og gangstier.

Det nye bykvarter vil åbne sig mod baneterrænet og skabe en længe savnet forbindelse til vandet ved Kalvebod Brygge. Bygningsmæssigt vil Københavns nye bykvarter blive en blanding af erhverv, boliger og hoteller – fleksible og energieffektive kontormiljøer med spisesteder, handel og masser af liv i gadeplan.

Postbyen bliver varierede, grønne byoplevelser på et areal svarende til fem fodboldbaner. Det højeste af de slanke boligtårne bliver på højde med Rådhustårnet. Vi blander metropolens højder med det gode mikroklima i form af lys, luft og læ – de nødvendige rammer for kultur, handel og byliv. Postbyen bliver et sted for Københavns borgere og tilrejsende, hvad enten de bor, arbejder, triller forbi eller slapper af her.

Visionen med Postbyen er at skabe et af de mest attraktive, centrale byområder i Danmark. Vores ambition er, at nærmiljø, byrum og handelsliv bliver på niveau med andre danske bykvarterer, der de seneste år har opnået international anerkendelse. verdensklasse. Det kræver en helhedsplan for området, så vi bevarer ægtheden i mødet med resten af København.

Realiseringen af visionen starter og slutter i øjenhøjde, blandt gående, cyklende, legende børn og voksne, som bruger byrummet, også selv om de ikke arbejder og bor der. Fordi det ganske enkelt er et indbydende sted.

Klik på grafikken nedenfor for at se tidsplanen.