Facts om Postbyen

 • Postbyen forventes at stå klar i 2023-2024.
 • Der skal bygges i alt ca. 125.000 m2 samt ca. 85.000 m2 kælder
 • Postbyen er på størrelse med 5 fodboldbaner
 • Postbyens pladser bliver på størrelse med flere velkendte pladser i København, fx Amager Torv og Sankt Hans Torv. 
 • Det anslås, at 6.000 mennesker vil arbejde i Postbyen. 
 • Det anslås, at der kommer 20.000 besøgende om dagen i Postbyen.
 • Der bliver 5.500 cykelparkeringspladser og 1.000 bilparkeringspladser.
 • Hele kvarteret er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

Danske Banks kommende hovedsæde

 • Hovedsædet bliver ca. 113.000 m2 stort - fordelt på 73.000 m2 til kontor og 40.000 m2 til parkering og teknik.
 • De to sammenhængende bygninger bliver på hhv. 5 og 9 etager.
 • Der bliver plads til ca. 4.000 medarbejdere.
 • Det bliver bæredygtighedscertificeret efter standarden LEED. 
 • Totalentreprenør på hovedsædet: Per Aarsleff A/S.
 • Hovedsædet forventes at stå klar til indflytning i 2023.
 • Hovedsædet vil ved færdiggørelsen være ejet ligeligt af ATP og Danica Pension.

Kontorhus for små og mellemstore virksomheder

 • Kontorhuset i Postbyen bliver på ca. 34.000 m2, fordelt på ca. 24.000 m2 til kontor og ca. 10.000 m2 til teknik og depot.
 • Der bliver plads til ca. 2.000 medarbejdere. 
 • Det bliver bæredygtighedscertificeret efter standarden DGNB.
 • Totalentreprenør på kontorhuset: KPC.
 • Kontorhuset forventes at stå klar til indflytning i 2024.
 • Kontorhuset vil være ejet af Danica Pension.

Tårne med lejligheder, hotellejligheder og erhverv

 • De fem tårne bliver ca. 59.000 m2, fordelt på ca. 33.000 m2 til lejligheder,  hotellejligheder og erhverv samt ca. 26.000 m2 til parkering, teknik og depot.
 • I tårnene bliver der bygget 162 lejligheder og 236 hotellejligheder samt et planlagt sundhedshus.
 • De bliver bæredygtighedscertificeret efter standarden DGNB.
 • Totalentreprenør på tårnene: KPC
 • Tårnene forventes at stå klar til indflytning og udlejning i 2024.
 • Den britisk baserede hotelgruppe edyn vil udvikle de 236 hotellejligheder i to af tårnene, der vil blive en del af edyn’s brand ’Locke’.
 • Alle fem tårne vil være ejet af Danica Pension.